תנאי שימוש


עודכן לאחרונה: אוגוסט 10, 2020

אנא קרא תנאי שימוש אלה (“תנאים”, “תנאי שימוש”) בעיון לפני השימוש באתר http://wordpress-483501-1560372.cloudwaysapps.com (“השירות”) המופעל על ידי TRILINK (“אנחנו”, “אנחנו”, או “שֶׁלָנוּ”).

הגישה שלך לשירותך והשימוש בו מותנית בקבלתך ותנאיך לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים אשר ניגשים לשירות או משתמשים בהם.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק מהתנאים, אינך רשאי לגשת לשירות.

קניין רוחני
השירות ותכניו המקוריים, התכונות והפונקציונליות שלו הם ויישארו בבעלותם הבלעדית של TRILINK ומורשי הרישיון שלה.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים
השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת TRILINK.

ל- TRILINK אין שליטה על אינה אחראית לתוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיקות של אתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי כלשהו. עוד אתה מאשר ומסכים כי TRILINK לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או הנטען להיגרם או בקשר לשימוש או להסתמכות על תוכן, סחורות או שירותים כאלה ואחרים הזמינים או באמצעותם כל אתרים ושירותים כאלה.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי שאתה מבקר בהם.

סיום
אנו עשויים להפסיק או להשעות את הגישה לשירות שלנו באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או אחריות, מכל סיבה שהיא, כולל ללא הגבלה אם אתה מפר את התנאים.

כל הוראות התנאים אשר מטבעם צריכים לשרוד סיום ישרדו סיום, כולל, ללא הגבלה, הוראות בעלות, הצהרות אחריות, שיפוי ומגבלות אחריות.

הצהרת אחריות
השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך הבלעדית. השירות ניתן על בסיס “AS IS” ו- “AS זמין”. השירות ניתן ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורש ובין מכל משתמע, כולל, אך לא רק, אחריות משתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי הפרה או דרך ביצוע.

חוק מסדיר
תנאים אלה יוחלטו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל מבלי להתייחס להוראות ניגוד החוק שלה.

כישלוננו באכיפת זכות או הוראה כלשהי מתנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם הוראה כלשהי של תנאים אלה לא תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט, יתר ההוראות בתנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינינו ביחס לשירות שלנו, ומחליפים ומחליפים כל הסכמים קודמים שאולי יש בינינו ביחס לשירות.

שינויים
אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא מהותי, אנו ננסה לספק לפחות 30 יום הודעה לפני שתנאים חדשים ייכנסו לתוקף. מה המהווה שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

בכך שתמשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שהשינויים הללו ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אנא הפסק להשתמש בשירות.

צור קשר
אם יש לך שאלות לגבי תנאים אלה, אנא צור איתנו קשר.